Provincie stelt €4 miljoen beschikbaar voor woningbouwplannen