Strandgemeenten trekken één lijn voor de horeca | Veiligheidregio Haaglanden