Bijzondere leerstoel Bevolkingsdaling en Leefbaarheid gaat doorNieuwsartikel