Nieuwe noodverordening met ingang van 1 juli: 1,5 meter blijft norm