Gezamenlijk statement Veiligheidsregio over nieuwe ontwikkelingen