15 juni 08.30 uur: Nieuwe noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek - 15 juni 2020 - Gemeente Blaricum